Rock Stockmarked

Press release: Reverse Acquisition of Rock Energy AS for notification on Nasdaq First

Jonas News


Deflamo AB: Aeflamo AB (publish) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First.