Rock Energy Project site

Her skal det bores 1.500 meter for å hente ut varme til politiets beredskapssenter

Varmen fra 1.500 meters dype energibrønner skal brukes til snøsmelting av helikopterplasser, gatevarme og oppvarming av en innendørs skytebane på politiets nye beredskapssenter ...
Read More
News
Read more