Rock Stockmarked

Press release: Reverse Acquisition of Rock Energy AS for notification on Nasdaq First

Deflamo AB: Aeflamo AB (publish) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First. Press this link to read the full press release (in Swedish) ...
Read More
News
Read more